Strona główna

Witamy na stronie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Płocku i Kutnie.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa oraz spotkania
Hasło miesiąca
Bóg rzekł: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę.
Jr 31,3
Hasło tygodnia
A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego
1 J 4,21