Strona główna

Witamy na stronie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Płocku i Kutnie.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa oraz spotkania
Hasło miesiąca
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
2Tm 1,7
Hasło tygodnia
Nakłoń, Boże mój swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia.
Dn 9,18